moving forwards. together.
Everything you need to build effective Collaborative Business Relationships

Suite 5, Level 3 Tabernacle Court
16-28 Tabernacle Street, London EC2A 4DD
enquiries@icw.uk.com

0207 628 9163

Leaders Training Workshop

22-25 January 2018

ISO 44001: 2017 Collaborative Business Relationship Management Systems

It's finally here - the next evolution in Collaborative Working

We are delighted to announce that the new International Standard for Collaborative Business Relationships has now been published by the International Standards Organisation (ISO) in Geneva. This marks a major milestone for ICW and the next evolution for collaborative working. The standard is available via www.shop.bsigroup.com.

More information


Cwrs Arweinwyr Cydweithredol

22-25 Lonawr 2018

ISO 44001:2017 Systemau Rheoli Cysylltiadau Busnes Cydweithredol

Mae wedi cyrraedd o'r diwedd – y cam nesaf yn natblygiad Gweithio Cydweithredol

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod y Safon Ryngwladol ar gyfer Cysylltiadau Busnes Cydweithredol bellach wedi'i gyhoeddi gan y Sefydliad Safonau Rhyngwladol yn Genefa. Mae hon yn garreg filltir sylweddol ar gyfer y Sefydliad Gweithio Cydweithredol (ICW), a'r cam nesaf yn natblygiad maes gweithio cydweithredol. Y Safon Ryngwladol ar gael www.shop.bsigroup.com.

Mwy o wybodaeth

© Institute for Collaborative Working. Registered office: Suite 5, Level 3 Tabernacle Court, 16-28 Tabernacle Street, London EC2A 4DD
Company No. 02549634
Terms & Conditions  |  Privacy Policy
| Designed & maintained by Treefrog Multimedia.

Powered by Wild Apricot Membership Software